Har du solceller installerade?

Grattis. Du är ett steg närmre en grönare framtid. Med hjälp av dina solceller och ett batterilager kan du nyttja solens energi även på kvällen.

Vill du spara energi och pengar?

Med batterilagring minskar beroendet av elnätet och elräkningar genom att använda lagrad solenergi.

Bidra till den gröna omställningen.

En hållbar energiproduktion är en viktig förutsättning för att vi ska klara utmaningarna med klimatet.

Hur fungerar lagring av el?

Överskottsenergin från din solcellsanläggning lagras i ditt batterilager och omvandlas därifrån till el som du kan använda i ditt hushåll med hjälp av en hybridväxelriktare. Detta innebär att du kan bli mer självförsörjande med din hushållsel, vilket är till stor fördel för de som bor på en plats med mindre tillförlitlig eltillförsel. Att du blir mer självförsörjande gör dig även mindre känslig för elpriserna då ditt behov av att köpa in el minskar.

Ta del av fördelarna med batterilager.

Ökad Självförsörjning & kontroll

Med batterilagring kan du lagra överskottsenergi som genereras under dagen och använda den på natten eller under perioder med låg solinstrålning, vilket minskar ditt beroende av elnätet. Du får även en större kontroll genom att du kan styra och optimera din egna energianvändning.

Ekonomiska fördelar
Genom att använda lagrad energi under dyra elprisperioder kan du minska din elräkning. Du kan även sälja överskottsenergi tillbaka till elnätet och få betalt för det.
Säkerhet & backup
Batterilagring ger ett backup-system som kan hålla ditt hem strömförsörjt under strömavbrott.
Miljövänligt
Batterilagring maximerar användningen av förnybar energi, vilket minskar behovet av fossila bränslen och minskar koldioxidutsläpp. Batterilagring minskar även behovet av energiöverföring över långa avstånd, vilket minskar energiförluster och belastning på elnätet.

Ta vara på solen.

Vill du också vara med på resan mot en grönare framtid? Börja med att installera en solcellsanläggning. Vi finns med hela vägen från montage till installering. Kontakta oss idag så tar vi fram en lösning som passar er fastighets förutsättningar.

Kontakta oss idag för offert!

Värmepumpar

Minska dina bekymmer & driftkostnader.

Solceller

En ren & kostnadseffektiv energikälla.

Batterilager

Energiförsörjning under molniga dagar & nattetid.

Laddboxar

Säkert & enkelt att ladda elbilen hemma.

Service

En värmepump kräver regelbunden service.

Helsingborg
Pimpstensgatan 1
254 68 Helsingborg

Höganäs
Köpmansgatan 12 A
263 38 Höganäs

Södra Sandby
Skattebergavägen 7
247 34 Södra Sandby

Följ oss

Besök gärna vårt showroom i Höganäs för inspiration & diskussion.

Köpmansgatan 12 A